4 دلیل که نمی توانید روی کارتان تمرکزکنید(راه های افزایش تمرکز)

4 دلیل که نمی توانید روی کارتان تمرکزکنید(راه های افزایش تمرکز)

شما هم این روزها را به خاطرمی آورید درست است؟روز هایی که نمی توانید کارهایتان را انجام دهید.روزهایی که برای چک کردن ایمیلتان به سراغ تلفن همراهتان می روید و پیامی در گروه واتساپ خوانوادگی نظرتان را جلب می کند ودرنهایت نوتیفیکشن لایو خواننده ی موردعلاقه ی تان دراینستاگرام تیرخلاصی برای کشتن زمان ارزشمندتان می...

ادامه مطلب