6گام برای استخدام یک فریلنسر

6گام برای استخدام یک فریلنسر

به عنوان یک مدیر یا کارفرما گاهی موقعیت هایی پیش می آید که به نظرتان استخدام یک کارمند تمام وقت برای آن منطقی وضروری نیست بنابراین استخدام فریلنسر پاره وقت می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. برای درک بهتر ابتدا لازم است فریلنسرراتعریف کنیم. فریلنسر یا آزادکاربه شخصی می گویند که به سازمان...

ادامه مطلب