مهم ترین اثرات اعتیاد به کار برزندگی شخصی و خانوادگی

مهم ترین اثرات اعتیاد به کار برزندگی شخصی و خانوادگی

تأثیرات اعتیاد به کار ، بر خانواده و نتایج فردی 1.تاثیر برنتایج کار: رضایت شغلی کاهش می یابد استرس شغلی و ترس ار آینده کاری افزایش می یابد 2.تاثیربر خانواده: رضایت کلی خانوادگی کاهش می یابد روابط بین والدین و فرزندانشان کم رنگ تر می شود افسردگی در فرزندان شخص افزایش می یابد 3.تاثیر بر...

ادامه مطلب
10 تا از رفتار هایی که نشان می دهد شما یک معتاد به کار هستید.

10 تا از رفتار هایی که نشان می دهد شما یک معتاد به کار هستید.

54% در اولویت قرار دادن کار نسبت به زندگی شخصی 51% نگران بودن درباره ی مسائل کاری در خارج از تایم اداری ودر روز های تعطیل 50% کار کردن در طول زمان مسافرت و تفریح 48% چک کردن ایمیل درطول شب 46% ورود به محل کار به عنوان اولین نفر و ترک آنجا به عنوان...

ادامه مطلب
چگونه با وجود ساعت کاری طولانی زندگی شادتری داشته باشیم؟

چگونه با وجود ساعت کاری طولانی زندگی شادتری داشته باشیم؟

همه می دانیم که داشتن رضایت شغلی و درواقع فعالیت درشغل دلخواهمان به چه اندازه در حال خوب روزهایمان موثراست.دراین پست قصد داریم درمورد کیفیت زندگی کاری و اهمیت آن صحبت کنیم.همچنین چند نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی ارائه می دهیم. فهرست مطالب: کیفیت زندگی کاری چگنه ارزیابی می شود؟ چه...

ادامه مطلب
چطور درخانه با وجود کودکان کار کنیم؟(8نکته در8دقیقه)

چطور درخانه با وجود کودکان کار کنیم؟(8نکته در8دقیقه)

اززمان شیوع کرونا ویروس و بسته شدن مدارس شرایط جدیدی برای کارکردن به وجود آمده است به گونه ای که باید دقیقا هنگامی که با همکار یا مشتری خود برسرزمان تحویل پروژه بحث می کنید درهمان زمان هم باید دوفرزند خود را که به جان یک دیگر افتاده اند جدا کنید.در نهایت تمام این ها...

ادامه مطلب