معرفی 5 کتاب معروف برای مدیریت زمان و بهره وری بیشتر

معرفی 5 کتاب معروف برای مدیریت زمان و بهره وری بیشتر

در دنیایی زندگی می‌کنیم که گویی همه چیز سوار بر اسب زمان شده‌اند و با سرعت در حال تاختن هستند. این موضوع برای کارآفرینان و مدیران بیشتر قابل‌لمس است و همیشه در تلاش‌اند تا در مسابقه با زمان برنده شوند. برای موفقیت در این امر چه چیزی بهتر از مطالعۀ کتاب مدیریت زمان. کتاب‌های زیادی...

ادامه مطلب