10نکته که به کارهای روزمره ی شما نظم می دهد:

10نکته که به کارهای روزمره ی شما نظم می دهد:

عده ای تصورمی کنند که سازمان دهی برنامه ی کاری روزانه ی شان تنها درایجاد محدودیت های زمانی و پایبند بودن به ان ها خلاصه شده است . درحالی که فاکتورهای زیادی وجود دارند که هرچه قدرهم نظم و انظباط را  درکار هایمان  بگنجانیم بازهم مزاحم پیشروی برنامه ی مان می شوند . ازجمله استرس و حواس پرتی. زمان آن رسیده که فرمول های تکراری مدیریت زمان را کنارگذاشته و رویکرد  متناسب با خودرا پیدا کنیم.  تیم ما تمام تلاش خود را کرده است تا این 10 نکته ی کاربردی را جمع آوری کرده تا شمارا دررسیدن به برنامه ای که مناسب شماست راهنمایی کند.این بدان معنی است که یاد بگیرید چگونه الویت بندی کنید، چگونه شکست را کنترل کنید وچگونه برای وقت خودارزش قائل شوید.  فهرست مطالب:   نظمی متناسب با خودتان ایجاد کنید   واقع بین باشید و اهداف واقع بینانه تعیین کنید   شکست را به عنوان بخشی از فرایند یادگیری بپذیرید   برنامه خود را متناسب با زمانی که دارید تنظیم کنید   اولویت بندی را بیاموزید   حواس پرتی را پیش بینی کنید   سرتان را خالی کنید.  فقط آنچه مهم است را اندازه بگیرید   پیشرفت را پیگیری کنید   تغییرات را به تدریج وارد کنید  1.نظمی متناسب باخودتان را ایجاد کنید  اولین و مهم ترین چیز شناخت مطلق خودتان است. با پیروی از دستورعمل ها، یا الگوها و برنامه هایی که برای  دیگران سود آور بوده است شمارا به نتیجه ی دلخواهتان نمی رساند.  اگرفردی هستید که صبح ها با کارهای سخت دست و پنجه نرم می کنید  اما بعد از ظهر نتیجه ی کار راضیتان نمی کند و به سادگی تمام زحماتتان را پاک می کنید بهتراست بیخیال  سحرخیزی شوید ودرعوض کارهای روزمره ی خود را درحدود ساعت بیولوژیکی بدنتان انجام دهید.  دکتراستفان ولک یکی از بسیار محققانی است که رابطه ی بین سود...

ادامه مطلب