به عنوان یک مدیر یا کارفرما گاهی موقعیت هایی پیش می آید که به نظرتان استخدام یک کارمند تمام وقت برای آن منطقی وضروری نیست بنابراین استخدام فریلنسر پاره وقت می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد.

برای درک بهتر ابتدا لازم است فریلنسرراتعریف کنیم. فریلنسر یا آزادکاربه شخصی می گویند که به سازمان یا شرکتی تعهد ندارد وبراساس مهارت های خود وآن چه که به او پیشنهاد می شود پروژه ی بعدی خود را انتخاب می کند.

راهنماهای زیادی برای چگونگی تبدیل شدن به یک فریلنسر موفق وجود دارد اما احتمالا درباره ی استخدام وگزینش آن ها اطلاعات کافی در دسترس نباشد.اینترنت بسیار وسیع است ویافتن شخصی متناسب با شرایط شما چالش برانگیزخواهد بود.دراینجا برخی از نکات مهم درباره ی استخدام فریلنسرآورده شده است که ازسایت های معتبری همچونtogglجمع آوری شده است.

آن چه که دراین مقاله می خوانید:

  1. آن چه که فریلنسر باید انجام دهد را شفاف سازی کنید
  2. از ابتدا تصمیم بگیرید چه میزان حقوقی می خواهید بپردازید
  3. بهترین فریلنسر را پیدا کنید
  4. فریلنسر مورد نظرتان را ارزیابی کنید
  5. استخدام فریلنسر
  6. ساخت بانک اطلاعاتی از فریلنسرها

1.آن چه که فریلنسر باید انجام دهد را شفاف سازی کنید

قبل ازهرچیزباید بدانید چه می خواهید و وظیفه ی مشخصی را برای فریلنسر مدنظرتان مشخص کنید.به طورمثال؛”یک مقاله ی دوهزارکلمه ای درباره ی تاثیرهوش مصنوعی درمخابرات ازدید یک مدیرعامل “می تواند به طورخلاصه آنچه می خواهید را شرح دهد.اگربتوانید مخاطبان مدنظرتان را هم ذکر کنید عالی می شود.چرا که نوشتن مقاله برای جمعیت سالخورده تفاوت دارد با نوشتن همان مقاله با جامعه ی هدف جوانان دانشگاهی.

چیزهایی که بعدازنوشتن یک آگهی مناسب و باجزئیات به دست می آورید:

افراد کمتری برای آن شغل درخواست می دهند زیرا آن ها ازخود خواهند پرسید که توانایی انجام موارد قید شده ازجانب شمارا دارند یا خیر.در نتیجه وقت شما برای فیلترکردن گزینه های پیش رویتان هدر نمی رود.

آن ها می توانند تخمین زمان درست تری رابرای انجام کاربه شما ارائه دهند.

فریلنسرمی تواند به شما قیمت دقیق تری را پیشنهاد بدهد.

درنهایت ،نتیجه ی کار آن ها به خواست شما نزدیک ترخواهد بود و کیفیت آن چه ارائه می دهند بیشتر می شود چرا که دستورعمل دقیق تری دارند.

درواقع پس اندازخواهید کرد چرا که هرچه روندکار دقیق تر باشد امکان ایجاد سردرگمی درروندکار کم تر خواهد شد و پروژه زودتر تمام می شود.

درپایان آن چه که می خواهید را روی کاغذ بیاورید.کسی چه می داند شاید احساس کردید که به یک کارمند تمام وقت نیاز دارید.

2.از ابتدا تصمیم بگیرید چه میزان حقوقی می خواهید بپردازید

هزینه ای که فریلنسرها دریافت می کنند به عوامل مختلفی بستگی دارد ودلایل متفاوتی دارند؛

اولین مسئله تخصص فریلنسراست آن ها درکاری که می پذیرند مهارت دارند و طبیعی است که نرخ ساعتی شان از یک کارمند تمام وقت بیشتر باشد.

دومین مسئله موقعیت جغرافی فریلنسر است به طبع شخصی که ساکن تهران است هزینه ی بیشتری نسبت به کسی که درشهرستان های کوچک تر باهزینه های کمتر زندگی می کند،از شما درخواست خواهد کرد.

درآخرمسئله ی تجربه ی فریلنسر در زمینه ی کاریش است.قطعا یک فرد تازه کار نرخ متفاوتی نسبت به شخصی که با دارا بودن سال ها تجربه درحال رشد است ،درخواست خواهد کرد.

درنهایت توصیه ی من به شما این است که از مشتریانی با شرایط و موقعیت مشابه خودتان بپرسید که برای کاری که درخواست داده اید چه قدر هزینه می کنند. می توانید از شرکای تجاری خود یا دوستان و ارتباطات تان درLinkdinهم مشورت بگیرید.اگرخوش شانس باشید می توانید یک یا دو توصیه دریافت کنید که جستجو را برایتان کوتاه تر سازد.

3.بهترین فریلنسرراپیداکنید

قبل از آن که به چگونگی استخدام یک فریلنسر فکر کنید دروهله ی اول به این فکرکنید که فریلنسری که به کارشما علاقه مند باشد ودرآن زمینه توانا باشد ازکجا پیدا کنید؟درواقع یافتن فریلنسرکار دشواری نیست ومی توانید ازسایت های زیر برای این امر استفاده کنید:

https://parscoders.com/

https://www.karishe.com/

تنها مشکل پیش روی تان پیداکردن بهترین فرد است که وقت زیادی را می طلبد.

اولین جایی که باید بررسی کنید شبکه ی اجتماعی و دوستان و اطرافیان خودتان است.ببینید آیا کسی رابرای انجام آنچه که می خواهید سراغ دارند یاخیر.بهتراست شخصی باشد که درگذشته برای خودشان کارکرده است به این ترتیب با پسرعموی دوستتان که تازه سه ماه است طراحی را شروع کرده است روبه رو نخواهید شد.

می توانیدازسایت های کاریابی مانند جابینجا یا ایران تلنت هم استفاده کنید.به هر نحودرپایان استخدام فریلنسربا توصیه نامه ی دوستان وهمکاران تان برایتان راحت تر خواهدبود.

4.فریلنسرموردنظرتان را ارزیابی کنید

ازکجا بدانید فردی که استخدام کرده اید توانایی لازم برای انجام آن چه که می خواهید را دارد یاخیر؟کافی است که به رزومه اش نگاهی بیندازید.ببینید کارهای گذشته اش با آن چه که می خواهید مطابقت دارد یاخیر.

افراد بسیاری وجوددارند که می توانند نظردهند که این نوشته خوب است یا بد،یااین طراحی قابل قبول است یا ریالی نمی ارزد.اما فقط عده ی کمی وجوددارند که می توانند بگویند فلان برنامه به درستی توسعه یافته است یا خیر.به عبارت دیگرشما باید درزمینه ی ارزیابی یک فریلنسرمهارت های خاصی داشته باشید.برای مثال درزمینه برنامه نویسی اگرمهارتی ندارید بهتراست برای استخدام یک فریلنسردراین زمینه از یکی ازودوستان تان که دانشی دراین باره دارد کمک بگیرید.متناوبا می توانید دانش اورا باستفاده از آزمون های مهارتی که طراحی کرده اید یا آزمون های آماده بیازمایید.

5.استخدام یک فریلنسر

شما شخص مناسبی را برای این کارپیدا کرده اید.بسیارهم عالی!اما هنوزتمام نشده است باید تعیین کنید که می خواهید چه میزان دسترسی به مدارک واسناد داخلی شرکت داشته باشد.فریلنسرچه میزان باید بداند؟من توصیه می کنم جزئیات لازم برای انجام پروژه را به آن ها ارائه دهید ونه چیزبیشتری.چراکه احتمالانمی خواهید هیچ یک ازداده های خصوصی شرکت شما به دست رقبایتان بیفتد.توافق نامه ی عدم افشای اطلاعات همیشه توصیه می شود همچنین به نوعی توافق نامه نیاز دارید که تضمین کند فریلنسرکارش را درمدت مشخص به پایان خواهد رساند.

6.ساخت بانک اطلاعاتی ازفریلنسرها

هنگامی که افرادی را پیداکردید که ازکاربا آن ها لذت می برید با آن هادرتماس باشید اما از اقدام برای پیداکردن افرادجدید نترسید.باگذشت زمان شما شبکه ای ازفریلنسرها را ایجادکرده ایدکه می توانید کارهای خودرابه ان ها بسپارید.این مجموعه ازافرادبه طورقابل توجهی موجب صرفه جویی درزمان شما خواهند شد.همچنین شما فریلنسرهایی را خواهید داشت که می توانید ان ها ر ا به دیگران معرفی کنید.همچنین با گذشت زمان ممکن است به کارمند تمام وقت نیازداشته باشید ومی توانید از مجموعه ی مطمئنی که ایجادکرده اید فردی را برای این استخدام تمام وقت انتخاب کنید.

منبع :Toggl

ما را در لینکدین دنبال کنید:

https://www.linkedin.com/company/timepart1