شما هم این روزها را به خاطرمی آورید درست است؟روز هایی که نمی توانید کارهایتان را انجام دهید.روزهایی که برای چک کردن ایمیلتان به سراغ تلفن همراهتان می روید و پیامی در گروه واتساپ خوانوادگی نظرتان را جلب می کند ودرنهایت نوتیفیکشن لایو خواننده ی موردعلاقه ی تان دراینستاگرام تیرخلاصی برای کشتن زمان ارزشمندتان می شود.باوجود لیست طولانی انجام کارها شما بازهم نمی توانید سمت انجام آن ها بروید تمرکز ندارید و با عصبانیت به چرخیدن دریوتیوب می پردازید.اما مشکل چیست؟چرا گذرعقربه های ساعت شما را نمی ترساند؟چرا با وجود آن که می دانید زمانتان دارد ازدست می رود نمی توانید تمرکزکنید؟ اگرشما هم این روزها را تجربه کرده اید باید بگویم تنها نیستید!ما اینجاییم که با شما همزاد پنداری کنیم و علل را با یکدیگرمورد بررسی قرار دهیم پس با ما همراه باشید.

دلیل شماره 1:شماواقعا خسته شده اید!(هشدار:سلول های مغزتان درعذاب اند)

شما درحالی که پشت میزتان خمیازه می کشید وچشم هایتان همه چیزرا تارمی بیند،به فکر آماده کردن قهوه ی سوم یا چهارم خود هستید.دقیقا درهمین لحظه لازم است دست از کاربکشید چرا که ادامه ی آن حکم تلاش برای حل کردن معادلات دیفرانسیل درشلوغیه استادیوم آزادی را دارد. کاملا بی فایده است!

مطالعه ای دردانشکده پزشکی پنسیلوانیا ارتباط بین بی خوابی و عدم تمرکزرا اثبات کرده است.و حتی ترسناک ترازآن این است که ادامه ی کم خوابی می تواند سلول های مغزتان را از بین ببرد.به عنوان بخشی از مطالعه ی منتشرشده درمجله ی علوم اعصاب ،هنگامی که موش ها ازخواب محروم شدند نورون های(LCNS) که برای هوشیاری مغز ضروری هستند شروع به ازبین رفتن می کنند.درادامه ی تحقیقات بیان شده است که موش ها درمدت 3روز4 تا5ساعت خوابیده اند و 25%از سلول هایLCNSخودرا ازدست داده اند.بله صحبت کم خوابی های طولانیه ماهیانه نیست،سه تاچهار روز برای کشتن سلول هایتان کافی است.

چه می توان کرد؟

اولین راه حل شما کافئین خواهد بود.

اما بیایید صادق باشیم درنهایت یا کارتان دربی کیفیت ترین حالت ممکن پایان میابد یا شما می مانید ورویای پایان کارتان درخواب.

به جای استفاده ازقهرمان همیشگی تان قهوه،می توانید برای یک پیاده روی سریع بیرون بروید.این امر نه تنها باعث افزایش پمپاژ قلب می شود بلکه شما را درمعرض نورطبیعی و هوای تازه قرار می دهد. نیازی هست که بگویم تاثیرهر دوی آن ها اثبات شده است؟!

شاید هم تنها چیزی که نیازدارید مقداری آب است.درکشورهای توسعه یافته مانند آمریکا 75% مردم از کم آبی مزمن رنج می برند وخواب آلودگی از علائم آن است.پس آب بنوشید.

البته که این راهکارها فقط هنگامی که وسط روز گرفتارشده اید به کارتان می اید وهیچ جایگزین و روشی برای خواب شبانگاهی وجود ندارد.طبق مطالعه ی بنیاد ملی خواب افراد به هفت ساعت خواب در طول شب نیاز دارند.پس برنامه ی خودرا با درنظرگرفتن این مورد آماده کنید تا درمحل کارتان خواب آلود نباشید.

دلیل شماره2:هرخبری خبر بد است!(برای تمرکزتان)

همه ی ما عدم تمرکز در کار را تجربه کرده ایم،به هرحال زندگی در خارج از محل کارتان هم در جریان است.شمازندگی شخصی خودتان را دارید ورهاکردن آن درخانه کارسختی است.حال اگراتفاقات بزرگی درخارج از دفتراتفاق بیفتد(چه خوب چه بد)کنارگذاشتن آن ها وکنارآمدن با وظایف کاریتان سخت ترمی شود.این به این دلیل است که حالت عاطفی شما مستقیما به سطح تمرکزتان گره خورده است.

برای اثبات حرفم بیایید نگاهی به نتایج هردو خبرخوب و بد بیاندازیم.با کلیشه ی همیشگی یعنی خبربد شروع می کنیم.فرض کنید خبربیماری یکی از بستگانتان را شنیده اید،این خبرروحیه ی تان راکاهش می دهد،ذهنتان را درگیرمی کند و درآخر انجام وظایف تان را برای شما مشکل می سازد.

پس خبرخوب چه طور؟مگر شوروشوقم را بیشترنمی کند؟بله ولی افزایش سطح انرژی تان لزوما چیزخوبی نیست.وقتی شما درباره ی چیزی هیجان زده اید سطح آدرنالین خون تان افزایش می یابد،آدرنالین می تواند عالی باشد اما سطح بسیاربالای آن می تواند منجربه اضطراب شود که کاهش عملکرد را در پی دارد.

این قانون،قانون yerks_dodson law نام دارد و اساساً بیان می کند برای انجام کارهای شما یک سطح بهینه ی انرژی وجود دارد،یک اتفاق مهیج شما را ازاین حد بهینه دورمی کند وتمرکزرا دشوارمی سازد.

تصورکنید رئیس تان درست بعداز اعلام خبرارتقای سطح تان درشرکت از شما می خواهد که گزارشی فوری ازحساب وکتاب های شرکت آماده کنید . دراین شرایط احتمالا خوش حال تر ازآن اید که بتوانید تمرکز کنید واین حالت عاطفی تقویت شده احتمالا انجام معمول ترین کارهارا دشوارمی کند.

چه می توان کرد؟

می توانید افکاری که در ذهن تان می گذرد را نادیده بگیرید ولی احتمالا چالش سختی خواهد بود وازپس آن برنمی آیید.درعوض متخصصان توصیه می کنند بهتراست آن چه که در ذهنتان می گذرد حل یا تصدیق کنید و سپس برفعالیت های احشایی مانند نفس کشیدن تمرکز کنید.توجه داشته باشید این کار کاملا حواس پرتی تان را از بین نخواهد برد.

ریچ فرناندزمدیرعامل موسسه یsearch inside yourself leadership instituteدرمقاله ای برایharvard business reviewتوضیح می دهد که نباید احساسات این چنینی تان را سرکوب کنید درعوض آن را یادداشت کنید،تصدیق کنید و درفرصت مناسب با شخصی درباره ی آن صحبت کنید.

با صرف این چند دقیقه امیدوارم کمی خلق خوی شما تغییرکندوکمی سطح آدرنالین خون تان پایین بیاید بنابراین می توانید دوباره با تمرکز مناسبی به کار خودبرگردید.

دلیل شماره 3:بیشتر از زمان تان کار برای انجام دادن دارید

احتمالا شنیده اید که وسواس شما درشخصا انجام دادن چندین کارموجب کاهش بازدهی شما می شود.اگربخواهیم صادق باشم من اعتقاد دارم انجام چندین کارباهم و به عبارتی یک آدم همه فن حریف بودن همیشه هم بد نیست اما هنگامی که درحال انجام پروژه ی(الف)هستید و ذهن تان درگیر پروژه ی(ب)است احتمالا زمان آن رسیده که ازیکی از آن دو دست بکشید و آن را به کس دیگری واگذار کنید.

درتحقیقی که دراین باره انجام شد مشخص شد،زمانی که کاری را نصفه رها می کنید وبه کاردیگری می پردازید(روش کاری که افرادmultitaskانجام میدهند)درست است که در نهایت سریع تر کارمی کنید اما بازدهی و کیفیت محصول عمل تان کاهش می یابد.این افراد به سبب مشغله ی بسیاری که دارند دائما استرس دارند وبه دلیل نرسیدن به سطح قابل قبولشان نا امید وافسرده می شوند.با افزایش استرس میزان آدرنالین ترشح شده ازغدد فوق کلیوی افزایش می یابد که دربخش قبلی به بررسی تاثییرات این هورمون پرداختیم.

چه می توان کرد؟

با کنترل کردن عواملی که درتمرکزتان اختلال ایجاد می کنند شروع کنید. محیط ساکتی برای انجام کارهایتان انتخاب کنید یا هدفون خود رادرگوش قرار دهید تا همهمه های شرکت را نشنوید.تلفن خود را دراتاق دیگری قراردهید و آن برگه ی ایمیل را در مرورگر خود ببندید و راحت بنشینید.

بعد لیستی از سه اولویت اصلی روزتان تهیه کنید.لازم نیست جزئیات را وارد این لیست کنید این لیست به شما کمک می کند که دید واضح تری نسبت به آن چه انجام می دهید داشته باشید.

در آخرروزتان را به تکه های کوچک تری تقسیم کنید این کار به شما احساس فوریت بیشتری القا می کند.این که می بینید فقط دوساعت برای انجام کاری فرصت دارید نسبت به این که کل روز را برای اتمام کارتان انتخاب کنید احساس استرس بیشتری در شما ایجاد می کند که این مقداراسترس شما را وادار به تمرکز می کند.

دلیل شماره4:ازآن چه انجام می دهید متنفر هستید

بیایید این را بپذیریم اگرشما درانجام کاری که انجام می دهید هیجان زده نباشید باروش های هوشمندانه ی مخصوص خودتان انجام آن کار را تا حد توان به تعویق می اندازید.شما می دانید که باید آن کار را انجام دهید اما این باعث نمی شود که ازهدر دادن وقت خود درسایت های پیشبینی مسابقات دست بردارید.

دراین شرایط شاید شما ترجیح دهید دکوراسیون دفترتان را تجزیه وتحلیل کنید تا فرم گزارش ماهیانه را پرکنید.به هرحال تمرکز بر روی کار را متوقف می کنید تا از احساس ناراحت کننده ای که ایجاد می کند جلوگیری کنید.دراین مورد خاص مقصر تنها عدم تمرکزنیست بلکه اهمال کاری که ازطرف شما صورت می گیرد نقش پررنگ تری دارد.

چه می توان کرد؟

برای بررسی یک واقعیت بی رحمانه آماده شوید.شما به هرحال باید آن کار را انجام دهید پس بهتراست آن را گزینه ی اول لیست انجام کارهایتان انجام دهید.قورباغه را اول کار قورت دهید و ادامه ی روزتان را با فکراین که دیگرکارهایتان درمقایسه با قورباغه ی سرصبح هیچ اند، بگذرانید.

دلایل دیگری برای عدم تمرکزتان دارید؟

کاملا درک تان می کنم.برخی روزها ذهن تان سرناسازگاری دارد اصلا برخی روزها شروع می شوند تا آستانه ی صبرتان را لبریزکنند!

خبرخوب این است که اگریک جراح یا خلبان نباشید،در جریان کارهای شما خبری از داستان مرگ وزندگی نیست بنابراین به خودتان مقداری لطف کنید و چندقیقه ازهرآن چه انجام می دهید فاصله بگیرید.این ممکن است اتلاف وقت به نظربیاید اما من می توانم تضمین کنم که این کار،کار آمدتراز چک کردن توییترواینستاگرام برای 700 مین باردرروزاست.

قول می دهم در پایان این چنددقیقه به ظاهراتلاف وقت ،کارتان همچنان منتظر شما خواهدماند!

منبع:https://clockify.me/