در زندگی امروزی که زندگی سخت‌تر شده است، انسان‌ها نیاز دارند تا بیشتر کار کنند. اما در کنار کار انسان نیازهای دیگری هم دارد که باید به آن‌ها بپردازد و همۀ تمرکزش را بر روی کار نگذارد. در این مقالۀ تایم پارت ما به معرفی 10 تا از رفتارهایی که نشان می‌دهد شما یک فرد معتاد به کار هستید می‌پردازیم. با دانستن این موارد قادر خواهید بود آن‌ها را در زندگی خود شناسایی و برای رفع آن تلاش کنید.

 1. 54% در اولویت قرار دادن کار نسبت به زندگی شخصی
 2. 51% نگران‌بودن دربارۀ مسائل کاری در خارج از تایم اداری ودر روز های تعطیل
 3. 50% کارکردن در طول زمان مسافرت و تفریح
 4. 48% چک‌کردن ایمیل درطول شب
 5. 46% ورود به محل کار به عنوان اولین نفر و ترک آنجا به عنوان نفر آخر
 6. 46% عدم استفاده از مرخصی سالانه با این بهانه که سرتان شلوغ است
 7. 45% به تاخیر انداختن تایم ناهار در زمان کار
 8. 45% استرس داشتن و نگران بودن هنگامی که نمی‌دانید در محل کارتان چه خبر است
 9. 44% از طرف دوستان و همکاران‌تان یک معتاد به کار نامیده می‌شوید
 10. 39% چک کردن ایمیل به عنوان اولین کاربعد از بیدار شدن درهنگام صبح

مقیاس اعتیاد به کار Bargen

اگربه 4 یا بیشتراز 4 تا ازسوالات زیر پاسخ “گاهی” یا “همیشه” دادید، این به این معنی است که شما یک معتاد به کار هستید.

 1. مدام به این فکر می‌کنید که چطور می‌توانید زمان بیشتری را به کارتان اختصاص دهید
 2. بیشتر از آن چه که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، زمان صرف انجام کارتان می‌کنید
 3. آن قدرکار می کنید که افسردگی، ناامیدی واحساس گناه دربرابر آن جایگاهی که ندارید را کاهش دهید.
 4. مدام توسط دیگران نصیحت می‌شوید که بین انجام کارتان کمی هم استراحت کنید
 5. دچار استرس می‌شوید اگر به شما بگویند مدتی نباید کار کنید
 6. کارتان نسبت به سرگرمی‌هایتان، تفریح و ورزش کردن برایتان در اولویت قرار دارد
 7. آن قدر کار می‌کنید که درنهایت بیمار می‌شوید

آن چه که افراد معتاد به کار، برای کارشان فدا می کنند

 1. 56% خواب
 2. 52% تفریح
 3. 51% سرگرمی‌ها
 4. 44% صرف زمان با دوستان
 5. 30% صرف زمان با خانواده